โครงการต่างๆ ของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

โครงการศูนย์บรรเทาใจ

คุณรู้หรือไม่!?!? 
ประชากรคนไทย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้ากลุ่มเสี่ยง 12 ล้านคน 
จำนวน 6 ล้านคนมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าต่อเนื่อง
จำนวน 600,000 คนทั่วประเทศ มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย...

สมาคมฯ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บรรเทาใจ" ขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือสังคม โดยอาสาสมัครในนามสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาในชีวิต เครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง

โทรหาเรา...ศูนย์บรรเทาใจ

02-233-4449 และ 02-233-6227

ให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
เวลา 10.00-18.00 น. 
และผ่านการ Chat ในเพจ www.Facebook.com/BanTaoJai

เวลา 10.00-22.00 น.


เรารับฟัง...ทุกเรื่องราวของคุณ

อบรมอาสาสมัครเพื่อการปรึกษาทางโทรศัพท์และรายบุคคล รุ่นที่ 29

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมวันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถ. สาทร

 

สามารถโอนเงินค่าสมัคร 600 บาท/ท่านได้ที่

บัญชีสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซนต์หลุยส์ 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 002-7-01486-9
และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ มาที่ Catholic.Association.TH@gmail.com และรอยืนยันผลการสมัคร
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เฟสบุ๊คเพจสมาคมฯ
www.facebook.com/Samakom.Catholic
คุณสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศลของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Please show your support for our charity projects
 
กองทุนเพื่อบัญชีโลงศพและกิจกรรมสาธารณกุศล
ชื่อบัญชี   สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย    

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา  เซนต์หลุยส์ 

หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่  002-7-01487-7

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อมาที่ Catholic.Association.TH@gmail.com

© 2023 by Catholic Association of Thailand