โครงการต่างๆ ของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Poster ปชส ศูนย์บรรเทาใจ May2018 edit.jp

1. โครงการศูนย์บรรเทาใจ

คุณรู้หรือไม่!?!? 
ประชากรคนไทย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้ากลุ่มเสี่ยง 12 ล้านคน 
จำนวน 6 ล้านคนมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าต่อเนื่อง
จำนวน 600,000 คนทั่วประเทศ มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย...

สมาคมฯ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บรรเทาใจ" ขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือสังคม โดยอาสาสมัครในนามสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาในชีวิต เครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง

โทรหาเรา...ศูนย์บรรเทาใจ

02-233-4449 และ 02-233-6227

ให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
และผ่านการ Chat ในเพจ www.Facebook.com/BanTaoJai

ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.


เรารับฟัง...ทุกเรื่องราวของคุณ

2. โครงการฆราวาสแพร่ธรรม /การฟื้นฟูจิตใจ

 

       กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้การดูแลของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

      มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฆราวาสคาทอลิก  ในด้านการเรียนรู้คำสอนของพระเจ้าผ่านทางการแบ่งปันพระวาจา ศึกษาพระคัมภีร์ เผยแพร่พระวาจาพระเจ้า และสร้างความเชื่อให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ให้ดำเนินชีวิตในสังคมด้วยจิตวิญญาณคริสตชน

 

       ตั้งแต่มีสถานการณ์ COVID-19  ทางกรรมการได้ปรึกษาและดำเนินการจัดการอบรม/จัดเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวทางเฟสบุ๊ค/YouTube  สามารถติดตามข่าวสารและวีดีโอย้อนหลังได้ทางเฟสบุ๊คสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย  www.facebook.com/Samakom.Catholic

 

 

3. การสนับสนุนงานองค์กรคาทอลิก โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ  ในสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศ

         อาทิ  บ้านเด็กกำพร้า เด็กพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ คนชรา ชาวเขาผ่านองค์กร Caritas และ COERR ฯลฯ ตลอดจนวัดคาทอลิกต่างๆที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านงบประมาณหรือทุนทรัพย์ 

 

 

 

4. จัดการเดินทางจาริกแสวงบุญในประเทศ /

     ต่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

       การเดินทางจาริกแสวงบุญในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี  เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสได้จาริกไปยังโบสถ์ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเพื่อส่งเสริมความเชื่อ และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสมาคมและสมาชิกได้พบปะสังสรรค์และแบ่งปันพระวาจาของพระเป็นเจ้าในฐานะคริสตชนด้วยกัน

 

5. จัดมิสซาประจำปี / จัดประชุมใหญ่ประจำปี

       สมาคมฯ จะจัดมิสซาประจำปี / จัดประชุมใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้งตามกำหนดวาระ โดยเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางจดหมาย หน้าเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์สมาคม

ปชส อบรมศูนย์บรรเทาใจ รุ่น 32.jpg
อบรมอาสาสมัครเพื่อการปรึกษาทางรายบุคคล รุ่นที่ 32 (เวิร์คช้อปออนไลน์ ผ่าน Zoom)

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน เชียงราย

 

สามารถโอนเงินค่าสมัคร 900 บาท/ท่านได้ที่

บัญชีสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซนต์หลุยส์ 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 002-7-01486-9
และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ มาที่ Catholic.Association.TH@gmail.com และรอยืนยันผลการสมัคร
Untitled-2.jpg
ประชุมใหญ่ปี60และเลือกตั้ง.1.jpg
คุณสามารถช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศลของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Please show your support for our charity projects
 
กองทุนเพื่อบัญชีโลงศพและกิจกรรมสาธารณกุศล
ชื่อบัญชี   สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย    

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา  เซนต์หลุยส์ 

หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่  002-7-01487-7

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อมาที่ Catholic.Association.TH@gmail.com